کفاشیان: «قلعه‌نویی» هر وقت من را می‌دید از حق‌خوری حرف می‌زد
کفاشیان: «قلعه‌نویی» هر وقت من را می‌دید از حق‌خوری حرف می‌زد

کفاشیان: «قلعه‌نویی» هر وقت من را می‌دید از حق‌خوری حرف می‌زد رئیس پیشین فدراسیون فوتبال: قلعه‌نویی همیشه از من گله می‌کرد که حق من را خورده‌اید، هر وقت ما را می‌دید، گلایه می‌کرد که چرا من را سرمربی تیم ملی نگذاشته‌اید. امروز این فرصت به دست آمده است و امیدوارم در کارش موفق باشد. موفقیت […]

کفاشیان: «قلعه‌نویی» هر وقت من را می‌دید از حق‌خوری حرف می‌زد

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال:
قلعه‌نویی همیشه از من گله می‌کرد که حق من را خورده‌اید، هر وقت ما را می‌دید، گلایه می‌کرد که چرا من را سرمربی تیم ملی نگذاشته‌اید. امروز این فرصت به دست آمده است و امیدوارم در کارش موفق باشد. موفقیت قلعه‌نویی باعث می‌شود اعتماد مردم به مربیان داخلی برگردد.

از سال ۲۰۰۷نزدیک به ۱۴ سال گذشته است و قلعه‌نویی تجارب زیادی به دست آورده است و توانسته قدم‌هایی بردارد. او در اوج مربیگری خودش است و باید به او فرصت داده شود.