کفش‌های پاره و جادویی تونی کروس!
کفش‌های پاره و جادویی تونی کروس!

کفش‌های پاره و جادویی تونی کروس! 🔹تونی کروس ستاره آلمانی و بازیکن فیکس رئال مادرید، می‌گوید این کفش‌ها [که پارگی آن از دید عکاسان پنهان نمانده]، در فینال‌های مهم برای من شانس می‌آورد! 🔹تونی کروس که در بازی دیشب مقابل آینتراخت به رکورد مالدینی در قهرمانی سوپرکاپ دست یافت، می‌گوید: از سال ۲۰۱۴ این کفش‌های […]

کفش‌های پاره و جادویی تونی کروس!

🔹تونی کروس ستاره آلمانی و بازیکن فیکس رئال مادرید، می‌گوید این کفش‌ها [که پارگی آن از دید عکاسان پنهان نمانده]، در فینال‌های مهم برای من شانس می‌آورد!

🔹تونی کروس که در بازی دیشب مقابل آینتراخت به رکورد مالدینی در قهرمانی سوپرکاپ دست یافت، می‌گوید: از سال ۲۰۱۴ این کفش‌های آدیداس که ۸سال از عمر آن می‌گذرد، می‌پوشد و برای او خوش‌یمن هستند!