کفش طلا در دستان ام‌باپه
کفش طلا در دستان ام‌باپه

کفش طلا در دستان ام‌باپه 🔹ام‌باپه به عنوان آقای گل جام جهانی کفش طلا را به دست آورد و مسی به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی انتخاب شد. 🔹انسو فرناندز ۲۱ ساله بهترین بازیکن جوان جام شد و مارتینس به عنوان بهترین دروازه‌بان جام، جایزه دستکش طلایی را به دست آورد.

کفش طلا در دستان ام‌باپه

🔹ام‌باپه به عنوان آقای گل جام جهانی کفش طلا را به دست آورد و مسی به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی انتخاب شد.

🔹انسو فرناندز ۲۱ ساله بهترین بازیکن جوان جام شد و مارتینس به عنوان بهترین دروازه‌بان جام، جایزه دستکش طلایی را به دست آورد.