کم‌حجابی به رسمیت شناخته می‌شود و فقط با بی‌حجابان برخورد خواهد شد
کم‌حجابی به رسمیت شناخته می‌شود و فقط با بی‌حجابان برخورد خواهد شد

🔻پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» از شرایط پیش روی کشور: کم‌حجابی به رسمیت شناخته می‌شود و فقط با بی‌حجابان برخورد خواهد شد روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: متولیان امر به این نتیجه رسیده‌اند که پدیده بدحجابی یا کم‌حجابی را پس از حوادث اخیر در کشور باید به رسمیت بشناسند و از این به بعد تنها با کسانی که […]

🔻پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» از شرایط پیش روی کشور: کم‌حجابی به رسمیت شناخته می‌شود و فقط با بی‌حجابان برخورد خواهد شد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: متولیان امر به این نتیجه رسیده‌اند که پدیده بدحجابی یا کم‌حجابی را پس از حوادث اخیر در کشور باید به رسمیت بشناسند و از این به بعد تنها با کسانی که بی‌حجاب هستند برخورد صورت گیرد.