کمپین جمع‌آوری امضا برای اقدام فوری جهت رفع آلودگی ارس
کمپین جمع‌آوری امضا برای اقدام فوری جهت رفع آلودگی ارس

آلودگی حرارتی ارس کمپین جمع‌آوری امضا برای اقدام فوری جهت رفع آلودگی ارس در اعتراض به آلودگی رود ارس توسط ارمنستان کمپین اعتراضی ایجاد شد. به گزارش تایسیز نیوز، در اعتراض به آلودگی رودخانه ارس توسط پساب نیروگاه هسته ای کشور ارمنستان کمپین اعتراضی جمع‌آوری امضا در «فارس من» ایجاد شده است. در توضیح این […]

آلودگی حرارتی ارس

کمپین جمع‌آوری امضا برای اقدام فوری جهت رفع آلودگی ارس

کمپین جمع‌آوری امضا برای اقدام فوری جهت رفع آلودگی ارس

در اعتراض به آلودگی رود ارس توسط ارمنستان کمپین اعتراضی ایجاد شد.

به گزارش تایسیز نیوز، در اعتراض به آلودگی رودخانه ارس توسط پساب نیروگاه هسته ای کشور ارمنستان کمپین اعتراضی جمع‌آوری امضا در «فارس من» ایجاد شده است.

در توضیح این کمپین جمع‌آوری امضا آمده است: با توجه به آلودگی آبی رودخانه ارس توسط کشورهای همسایه و سهم آلودگی بیشتر کشور همسایه ارمنستان (پساب نیروگاه هسته ای) و با توجه به نفوذ آلودگی به آب‌های زیرزمینی، منجر به افزایش سرطان در منطقه و آلودگی محصولات کشاورزی خطر سرطان کل کشور را تهدید می‌کند، لطفا در رفع آلودگی از آب رودخانه اقدام فوری انجام دهید.

لینک کمپین اقدام فوری برای رفع آلودگی ارس