کمک ۶۲۵ میلیون دلاری آمریکا به اوکراین
کمک ۶۲۵ میلیون دلاری آمریکا به اوکراین

🔻کمک ۶۲۵ میلیون دلاری آمریکا به اوکراین کاخ سفید:رئیس‌جمهوری آمریکا به حمایت از اوکراین تا هر زمان که لازم باشد، ادامه خواهد داد؛ ازجمله با ارائه یک بسته جدید ۶۲۵ میلیون دلاری کمک‌های امنیتی. 🔹این بسته شامل تسلیحات و تجهیزات اضافی، ازجمله سیستم‌های موشکی چندپرتابی هیمارس، سیستم‌های توپخانه و مهمات و خودروهای زرهی خواهد بود.

🔻کمک ۶۲۵ میلیون دلاری آمریکا به اوکراین

کاخ سفید:رئیس‌جمهوری آمریکا به حمایت از اوکراین تا هر زمان که لازم باشد، ادامه خواهد داد؛ ازجمله با ارائه یک بسته جدید ۶۲۵ میلیون دلاری کمک‌های امنیتی.

🔹این بسته شامل تسلیحات و تجهیزات اضافی، ازجمله سیستم‌های موشکی چندپرتابی هیمارس، سیستم‌های توپخانه و مهمات و خودروهای زرهی خواهد بود.