کم مصرف کنیم تا صادر کنید یا واقعا ندارید که صادر کنید؟
کم مصرف کنیم تا صادر کنید یا واقعا ندارید که صادر کنید؟

کنایه «گازی» روزنامه تعادل؛ کم مصرف کنیم تا صادر کنید یا واقعا ندارید که صادر کنید؟ روزنامه تعادل نوشت:با فرا رسیدن فصل سرما انگار مسوولان و مجلس‌نشینان از خواب زمستانی بیدار شدند و در صدر اخبار ناترازی گاز در کشور سرآمد شد و خطر کمبود گاز و بحران به وجود آمده برای کشوری که دومین […]

کنایه «گازی» روزنامه تعادل؛ کم مصرف کنیم تا صادر کنید یا واقعا ندارید که صادر کنید؟

روزنامه تعادل نوشت:با فرا رسیدن فصل سرما انگار مسوولان و مجلس‌نشینان از خواب زمستانی بیدار شدند و در صدر اخبار ناترازی گاز در کشور سرآمد شد و خطر کمبود گاز و بحران به وجود آمده برای کشوری که دومین دارنده ذخایر گاز است، طنز تلخی است.

 🔹تراژدی غم‌انگیز این است که افزایش مصرف گاز که ازسوی مسوولان مطرح است ولی خبری از کاهش صادرات گاز در میان نیست ! آیا این به این معناست که کم مصرف کنیم تا صادرکنیم یا واقعا نداریم که صادر کنیم. 

🔹در اردیبهشت امسال بود که سرتیتر رسانه‌های کشور درباره احیای خط لوله صادرات گاز به عمان و توافق توسعه مشترک میدان هنگام بود خبر مبنی بر این بود در صورتی که ایران بتواند به صادرات گاز به عمان مبادرت ورزد، در واقع ایران سهم مهمی در بازار جهانی صادرات انرژی بدست آورده است و لذا صادرات گاز ایران به عمان از این منظر بسیار مهم است.