کنار گذاشته شدن دو بازیکن ایرانی الاهلی
کنار گذاشته شدن دو بازیکن ایرانی الاهلی

کنار گذاشته شدن دو بازیکن ایرانی الاهلی رئیس باشگاه الاهلی: دو بازیکن ایرانی (محمدحسین کنعانی‌زادگان و شجاع خلیل‌زاده) و بازیکن صربستانی تیم را ترک خواهند کرد. از میان بازیکنان خارجی فقط یزن النعیمات اردنی و سفیان هانی الجزایری را حفظ می‌کنیم، زیرا آنها علاوه بر متمایز بودن هنوز با باشگاه قرارداد دارند.

کنار گذاشته شدن دو بازیکن ایرانی الاهلی

رئیس باشگاه الاهلی: دو بازیکن ایرانی (محمدحسین کنعانی‌زادگان و شجاع خلیل‌زاده) و بازیکن صربستانی تیم را ترک خواهند کرد.

از میان بازیکنان خارجی فقط یزن النعیمات اردنی و سفیان هانی الجزایری را حفظ می‌کنیم، زیرا آنها علاوه بر متمایز بودن هنوز با باشگاه قرارداد دارند.