کنایه مدیرعامل تراکتور به پرسپولیس، سپاهان و استقلال؟
کنایه مدیرعامل تراکتور به پرسپولیس، سپاهان و استقلال؟

کنایه مدیرعامل تراکتور به پرسپولیس، سپاهان و استقلال؟ نصیرزاده: سه باشگاه در مجموع ۱۲۸۰ میلیارد تومان خرج کرده اند که نمی‌توانم اسمشان را بگویم هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه تراکتور تبریز: ۲۳۹۰ میلیارد تومان پول خرید بازیکن و کادر در فصل گذشته بوده در قرارداد‌هایی که به سازمان لیگ ارایه شده است. ۱۲۸۰ میلیارد تومان آن […]

کنایه مدیرعامل تراکتور به پرسپولیس، سپاهان و استقلال؟

نصیرزاده: سه باشگاه در مجموع ۱۲۸۰ میلیارد تومان خرج کرده اند که نمی‌توانم اسمشان را بگویم

هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه تراکتور تبریز: ۲۳۹۰ میلیارد تومان پول خرید بازیکن و کادر در فصل گذشته بوده در قرارداد‌هایی که به سازمان لیگ ارایه شده است. ۱۲۸۰ میلیارد تومان آن را سه باشگاه خرج کرده اند که در واقع نصف این پول را سه باشگاه خرج کرده که نمی‌توانم اسم آن را بگویم.

کمترین هزینه هم باشگاه ملوان بوده با ۵۰ میلیارد تومان است که بازیکن سرباز می‌گرفته بعد از آن که بالا بیایم هوادار، پیکان و مس بوده است.