کنعانی: در جریان سفر هیات عالی ایران به نیویورک پیام‌هایی بین ایران و آمریکا رد و بدل شد
کنعانی: در جریان سفر هیات عالی ایران به نیویورک پیام‌هایی بین ایران و آمریکا رد و بدل شد

کنعانی: در جریان سفر هیات عالی ایران به نیویورک پیام‌هایی بین ایران و آمریکا رد و بدل شد کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری: در موضوع مذاکرات رفع تحریم‌ها تلاش‌ها از طریق هماهنگ کننده اروپایی و برخی واسطه‌ها  در جریان است. 🔹اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل هم فرصت خوبی برای انجام برخی مذاکرات […]

کنعانی: در جریان سفر هیات عالی ایران به نیویورک پیام‌هایی بین ایران و آمریکا رد و بدل شد

کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری: در موضوع مذاکرات رفع تحریم‌ها تلاش‌ها از طریق هماهنگ کننده اروپایی و برخی واسطه‌ها  در جریان است.

🔹اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل هم فرصت خوبی برای انجام برخی مذاکرات جانبی بود.

🔹گفتگو‌های دو و چندجانبه‌ای برگزار و از طریق واسطه‌ها، هم از طریق «مورا» و هم مقامات عالی برخی کشور‌ها، پیام‌هایی بین ایران و آمریکا رد و بدل شد.

🔹تأکید می‌کنیم برای دستیابی به توافق خوب، قوی و پایدار مصمم هستیم.