کنعانی: غربی‌ها با ایران قوی مخالفند
کنعانی: غربی‌ها با ایران قوی مخالفند

کنعانی: غربی‌ها با ایران قوی مخالفند سخنگوی وزارت خارجه گفت: غربی‌ها که نقش مهمی در تحریک و تسلیح رژیم بعث صدام برای تجاوز نظامی به ایران داشتند از اقتدار دفاعی ایران نگرانند، چون با ایران قوی مخالفند. به گزارش عصرتبریز، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: همان دولت‌های غربی […]

کنعانی: غربی‌ها با ایران قوی مخالفند

کنعانی: غربی‌ها با ایران قوی مخالفند

سخنگوی وزارت خارجه گفت: غربی‌ها که نقش مهمی در تحریک و تسلیح رژیم بعث صدام برای تجاوز نظامی به ایران داشتند از اقتدار دفاعی ایران نگرانند، چون با ایران قوی مخالفند.

به گزارش عصرتبریز، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: همان دولت‌های غربی خاصه آمریکا و فرانسه که نقش مهمی در تحریک و تسلیح رژیم بعث صدام به تجاوز نظامی و موشک باران شهرها و مردم بی‌دفاع ایران داشتند و در صدر صادرکنندگان تسلیحات به منطقه قرار دارند، امروز از پیشرفت و اقتدار دفاعی ایران ابراز نگرانی می‌کنند.

وی تأکید کرد: آنها با ایران قوی مخالفند.