کوچ اجباری مجردهای خانه به دوش به خوابگاه‌های عمومی
کوچ اجباری مجردهای خانه به دوش به خوابگاه‌های عمومی

کوچ اجباری مجردهای خانه به دوش به خوابگاه‌های عمومی 🔹افراد مجرد با افزایش قیمت اجاره‌بها، به کوچ اجباری تن داده‌اند و این روزها مهمان یک روزه یا یک ماه خوابگاه‌های پایتخت شدند. 🔹 کارمندان، کارگران و دانشجویان که دیگر نه پولی برای مستقل زندگی کردن در جیب دارند و نه می توانند قید کار و […]

کوچ اجباری مجردهای خانه به دوش به خوابگاه‌های عمومی

🔹افراد مجرد با افزایش قیمت اجاره‌بها، به کوچ اجباری تن داده‌اند و این روزها مهمان یک روزه یا یک ماه خوابگاه‌های پایتخت شدند.

🔹 کارمندان، کارگران و دانشجویان که دیگر نه پولی برای مستقل زندگی کردن در جیب دارند و نه می توانند قید کار و فعالیت در کلانشهر را بزنند مشتریان پروپاقرص این اقامتگاه‌های کوتاه‌مدت هستند.