کی‌روش: هویت تیم ملی با فداکاری و اتحاد رشد کرد
کی‌روش: هویت تیم ملی با فداکاری و اتحاد رشد کرد

کی‌روش: هویت تیم ملی با فداکاری و اتحاد رشد کرد سرمربی تیم ملی فوتبال: یک اردوی خوب، دو بازی خوب و دو نتیجه عالی. اول اینکه با کمک بازیکنان و رقابت با تیم‌های بزرگ چیزهای زیادی یاد می‌گیریم. 🔹دوم اینکه هویت ما به عنوان یک تیم با مشکلاتی که با آن روبرو بودیم و فداکاری‌هایی […]

کی‌روش: هویت تیم ملی با فداکاری و اتحاد رشد کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال: یک اردوی خوب، دو بازی خوب و دو نتیجه عالی. اول اینکه با کمک بازیکنان و رقابت با تیم‌های بزرگ چیزهای زیادی یاد می‌گیریم.

🔹دوم اینکه هویت ما به عنوان یک تیم با مشکلاتی که با آن روبرو بودیم و فداکاری‌هایی که برای تیم ملی انجام دادیم، رشد کرد.کی‌روش: هویت تیم ملی با فداکاری و اتحاد رشد کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال: یک اردوی خوب، دو بازی خوب و دو نتیجه عالی. اول اینکه با کمک بازیکنان و رقابت با تیم‌های بزرگ چیزهای زیادی یاد می‌گیریم.

🔹دوم اینکه هویت ما به عنوان یک تیم با مشکلاتی که با آن روبرو بودیم و فداکاری‌هایی که برای تیم ملی انجام دادیم، رشد کرد.