کی روش: متعهد به وظایف و آماده انجام ماموریت هستم
کی روش: متعهد به وظایف و آماده انجام ماموریت هستم

کی روش: متعهد به وظایف و آماده انجام ماموریت هستم سرمربی تیم ملی فوتبال:وقتی خانواده، شما را به خانه فرا می‌خواند، تنها کاری که باید انجام دهید این است که فقط آماده شوید. کاملاً متعهد به وظایف خود و آماده برای مأموریت. بیایید آن را با هم انجام دهیم بچه ها! به سوی آینده!

کی روش: متعهد به وظایف و آماده انجام ماموریت هستم

سرمربی تیم ملی فوتبال:وقتی خانواده، شما را به خانه فرا می‌خواند، تنها کاری که باید انجام دهید این است که فقط آماده شوید. کاملاً متعهد به وظایف خود و آماده برای مأموریت. بیایید آن را با هم انجام دهیم بچه ها! به سوی آینده!