کی روش هفته آینده از ایران می رود
کی روش هفته آینده از ایران می رود

کی روش هفته آینده از ایران می رود 🔹کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی پس از حذف از جام جهانی همراه با بازیکنان به ایران بازگشت و امروز نیز همراه با برخی دستیاران خود از کاخ سعدآباد بازدید کرد. 🔹طبق برنامه قرار است دستیاران کی‌روش یکشنبه ایران را ترک کنند و او نیز با تاخیر اندک […]

کی روش هفته آینده از ایران می رود

🔹کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی پس از حذف از جام جهانی همراه با بازیکنان به ایران بازگشت و امروز نیز همراه با برخی دستیاران خود از کاخ سعدآباد بازدید کرد.

🔹طبق برنامه قرار است دستیاران کی‌روش یکشنبه ایران را ترک کنند و او نیز با تاخیر اندک نسبت به باقی نفرات به پرتغال بازمی‌گردد.