گاز بیش از یکهزار ویلای آذربایجان‌شرقی قطع شد
گاز بیش از یکهزار ویلای آذربایجان‌شرقی قطع شد

💢 گاز بیش از یکهزار ویلای آذربایجان‌شرقی قطع شد مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی: به منظور تأمین پایدار گاز مشترکین خانگی، گاز بیش از یکهزار ویلای خالی از سکنه در استان قطع شده است.

💢 گاز بیش از یکهزار ویلای آذربایجان‌شرقی قطع شد مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی: به منظور تأمین پایدار گاز مشترکین خانگی، گاز بیش از یکهزار ویلای خالی از سکنه در استان قطع شده است.