گاز خانگی در آبش احمد، خمارلو و چاراویماق آذربایجان‌شرقی قطع شد!
گاز خانگی در آبش احمد، خمارلو و چاراویماق آذربایجان‌شرقی قطع شد!

💢 گاز خانگی در آبش احمد، خمارلو و چاراویماق آذربایجان‌شرقی قطع شد! ▫️بر اساس اعلام صداوسیما، گاز خانگی در بخش‌هایی از شهرستان‌های آبش‌احمد، خمارلو و چاراویماق آذربایجان‌شرقی قطع شده است. ▫️شهروندان برای جلوگیری از قطعی گاز، صرفه‌جویی کنند.

💢 گاز خانگی در آبش احمد، خمارلو و چاراویماق آذربایجان‌شرقی قطع شد!

▫️بر اساس اعلام صداوسیما، گاز خانگی در بخش‌هایی از شهرستان‌های آبش‌احمد، خمارلو و چاراویماق آذربایجان‌شرقی قطع شده است.

▫️شهروندان برای جلوگیری از قطعی گاز، صرفه‌جویی کنند.