گام‌های اساسی فناوری هسته‌ای به سمت صنعتی شدن
گام‌های اساسی فناوری هسته‌ای به سمت صنعتی شدن

🔻گام‌های اساسی فناوری هسته‌ای به سمت صنعتی شدن سخنگوی دولت: اکنون شاهد صنعتی‌سازی فناوری هسته‌ای در حوزه‌ بهداشت و درمان و به ویژه رادیوداروها هستیم. 🔹در بخش کشاورزی نیز استفاده از فناوری هسته‌ای توسعه یافته به‌طوری‌که در زمینه دفع آفات از دانش هسته‌ای و پرتودهی و فناوری پلاسما استفاده می‌شود. 🔹در صنعت برق باید شاهد […]

🔻گام‌های اساسی فناوری هسته‌ای به سمت صنعتی شدن

سخنگوی دولت: اکنون شاهد صنعتی‌سازی فناوری هسته‌ای در حوزه‌ بهداشت و درمان و به ویژه رادیوداروها هستیم.

🔹در بخش کشاورزی نیز استفاده از فناوری هسته‌ای توسعه یافته به‌طوری‌که در زمینه دفع آفات از دانش هسته‌ای و پرتودهی و فناوری پلاسما استفاده می‌شود.

🔹در صنعت برق باید شاهد افزایش جدی و چشمگیر برق هسته‌ای باشیم که به این منظور توسعه‌ی فازهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در دستور کار قرار گرفته و همچنین برنامه‌ریزی‌های جدی برای نیل به این هدف صورت گرفته است.