گذشته افراد را رخ نکشید/ کرامت افراد باید حفظ شود
گذشته افراد را رخ نکشید/ کرامت افراد باید حفظ شود

💢 گذشته افراد را رخ نکشید/ کرامت افراد باید حفظ شود موسی خلیل‌الهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی:▫️بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضائیه، اگر فردی در گذشته تخلفی را انجام داده و پس از آن با سلامت انجام وظیفه کرده نباید گذشته اش را به رخش کشید.▫️نباید کرامت افراد خدشه دار شود و لو اینکه تخلفی […]

💢 گذشته افراد را رخ نکشید/ کرامت افراد باید حفظ شود

موسی خلیل‌الهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی:▫️بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضائیه، اگر فردی در گذشته تخلفی را انجام داده و پس از آن با سلامت انجام وظیفه کرده نباید گذشته اش را به رخش کشید.▫️نباید کرامت افراد خدشه دار شود و لو اینکه تخلفی انجام داده باشند. باید طبق قانون با متخلفان برخورد شود.