گرامیداشت روز ملی پارالمپیک در تبریز
گرامیداشت روز ملی پارالمپیک در تبریز

گرامیداشت روز ملی پارالمپیک در تبریز 🔹مراسم بزرگداشت روز ملی پارالمپیک امروز با حضور ورزشکاران جانباز و معلول، روشندل و خانواده‌های آنها با شعار تحرک، توانمندی و افتخار آفرینی در پارالمپیک برگزار شد.

گرامیداشت روز ملی پارالمپیک در تبریز

🔹مراسم بزرگداشت روز ملی پارالمپیک امروز با حضور ورزشکاران جانباز و معلول، روشندل و خانواده‌های آنها با شعار تحرک، توانمندی و افتخار آفرینی در پارالمپیک برگزار شد.