گرانی ۱۷۰ درصدی ماکارونی نسبت به سال گذشته
گرانی ۱۷۰ درصدی ماکارونی نسبت به سال گذشته

گرانی ۱۷۰ درصدی ماکارونی نسبت به سال گذشته 🔹طبق گزارش‌های رسمی، قیمت ماکارونی نسبت به سال گذشته تا مرز ۱۷۰ درصد افزایش یافته است. 🔹در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال و به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات اقلام اساسی از جمله گندم و تغییرات قیمت آرد، ماکارونی نیز مشمول افزایش قیمت شد.

گرانی ۱۷۰ درصدی ماکارونی نسبت به سال گذشته

🔹طبق گزارش‌های رسمی، قیمت ماکارونی نسبت به سال گذشته تا مرز ۱۷۰ درصد افزایش یافته است.

🔹در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال و به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات اقلام اساسی از جمله گندم و تغییرات قیمت آرد، ماکارونی نیز مشمول افزایش قیمت شد.