گرایی به مدال نقره دست یافت
گرایی به مدال نقره دست یافت

گرایی به مدال نقره دست یافت 🔹در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدرضا گرایی در فینال با نتیجه ۴ بر ۵ ازحریف صربستانی خود شکست خورد و به مدال نقره رسید.

گرایی به مدال نقره دست یافت

🔹در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدرضا گرایی در فینال با نتیجه ۴ بر ۵ ازحریف صربستانی خود شکست خورد و به مدال نقره رسید.