گرجستان: به اوکراین کمک نظامی نخواهیم کرد
گرجستان: به اوکراین کمک نظامی نخواهیم کرد

گرجستان: به اوکراین کمک نظامی نخواهیم کرد 🔹 نخست وزیر گرجستان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که کشورش به اوکراین کمک نظامی نمی‌کند زیرا نمی‌خواهد خودش را در این جنگ وارد کند..

گرجستان: به اوکراین کمک نظامی نخواهیم کرد

🔹 نخست وزیر گرجستان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که کشورش به اوکراین کمک نظامی نمی‌کند زیرا نمی‌خواهد خودش را در این جنگ وارد کند..