گروسی: ایران تصمیم خود برای لغو انتصاب چند بازرس با تجربه آژانس را به ما اطلاع داده است
گروسی: ایران تصمیم خود برای لغو انتصاب چند بازرس با تجربه آژانس را به ما اطلاع داده است

گروسی: ایران تصمیم خود برای لغو انتصاب چند بازرس با تجربه آژانس را به ما اطلاع داده است رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران لغو انتصاب چند بازرس آژانس را به ما اطلاع داده است و این اقدام به گونه‌ای اجرا شد که به طور مستقیم و شدید بر توانایی آژانس برای انجام […]

گروسی: ایران تصمیم خود برای لغو انتصاب چند بازرس با تجربه آژانس را به ما اطلاع داده است

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران لغو انتصاب چند بازرس آژانس را به ما اطلاع داده است و این اقدام به گونه‌ای اجرا شد که به طور مستقیم و شدید بر توانایی آژانس برای انجام بازرسی های موثر در ایران تأثیر می‌گذارد.

با تصمیم امروز، ایران عملاً حدود یک سوم از گروه اصلی بازرسان آژانس را که برای ایران تعیین شده بودند، حذف کرده است.