گروسی: بازرسی از فردو ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
گروسی: بازرسی از فردو ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

گروسی: بازرسی از فردو ۵۰ درصد افزایش می‌یابد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:با ایران توافق کردیم که اجازه دسترسی به اطلاعات و مکان‌ها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شود. بازرسی‌ها از سایت فردو ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت و تجهیزات نظارتی فعالیت‌های هسته‌ای در تعدادی از اماکن دوباره نصب می‌شوند. چیزی که مهم […]

گروسی: بازرسی از فردو ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:با ایران توافق کردیم که اجازه دسترسی به اطلاعات و مکان‌ها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شود.

بازرسی‌ها از سایت فردو ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت و تجهیزات نظارتی فعالیت‌های هسته‌ای در تعدادی از اماکن دوباره نصب می‌شوند.

چیزی که مهم بوده این است که ما بر روی بازرسی‌ها، دسترسی به افراد و دسترسی به مواد به خصوص توافق کردیم که این یک تغییر است.

درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم ۸۴ درصد غنی شده در فردو، توجه به این نکته مهم است که هیچ تولید یا انباشتن اورانیوم غنی شده در این سطح وجود نداشته است.