گروسی باز هم ادعاهای پادمانی علیه ایران را تکرار کرد
گروسی باز هم ادعاهای پادمانی علیه ایران را تکرار کرد

📛 #فوری / گروسی باز هم ادعاهای پادمانی علیه ایران را تکرار کرد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت و گو با سی‌ان‌‌ان خطاب به ایران ▫️به ما پاسخ‌ها و [دسترسی به] افراد و اماکن را بدهید تا بتونیم چیزهای زیادی که شفاف‌سازی در خصوص آنها لازم است را شفاف‌سازی کنیم. ما گزارشی […]

📛 #فوری / گروسی باز هم ادعاهای پادمانی علیه ایران را تکرار کرد

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت و گو با سی‌ان‌‌ان خطاب به ایران

▫️به ما پاسخ‌ها و [دسترسی به] افراد و اماکن را بدهید تا بتونیم چیزهای زیادی که شفاف‌سازی در خصوص آنها لازم است را شفاف‌سازی کنیم. ما گزارشی برای توضیح درباره آنچه اتفاق افتاده ارائه خواهیم کرد و بعد، این مسئله فیصله خواهد یافت.

▫️اجازه بدهید توضیحی در اختیار ما قرار بگیرد.

آنها الان کجا هستند؟ آن موقع، قادر خواهیم بود گزارشی داشته باشیم که می‌گوید درباره این مسئله شفاف‌سازی کرده‌ایم.