گروسی: روابط ایران و آژانس اتمی باید به ریل برگردد
گروسی: روابط ایران و آژانس اتمی باید به ریل برگردد

گروسی: روابط ایران و آژانس اتمی باید به ریل برگردد 🔹مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به تدابیر جبرانی ایران در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام، نسبت به پیشرفت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی و ادعا کرد که روابط دو طرف باید روی ریل قرار گیرد.

گروسی: روابط ایران و آژانس اتمی باید به ریل برگردد

🔹مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به تدابیر جبرانی ایران در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام، نسبت به پیشرفت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی و ادعا کرد که روابط دو طرف باید روی ریل قرار گیرد.