گزارش تصویری افتتاح واحد پلی پروپیلن پتروشیمی تبریز
گزارش تصویری افتتاح واحد پلی پروپیلن پتروشیمی تبریز

🔷واحد پلی پروپیلن پتروشیمی تبریزامروز به دست دکتر خرم استاندار آذربایجانشرقی و سردار ابن الرضا مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح افتتاح شد./چهارشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ 🔹واحدی که راه اندازی آن موجب تنوع بخش محصولات پتروشیمی تبریز شد.

🔷واحد پلی پروپیلن پتروشیمی تبریزامروز به دست دکتر خرم استاندار آذربایجانشرقی و سردار ابن الرضا مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح افتتاح شد./چهارشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱

🔹واحدی که راه اندازی آن موجب تنوع بخش محصولات پتروشیمی تبریز شد.