گزارش تصویری نشست خبری حسین فتحی  مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه
گزارش تصویری نشست خبری حسین فتحی  مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه

گزارش تصویری نشست خبری حسین فتحی  مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه

گزارش تصویری نشست خبری حسین فتحی  مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه