گزارش مقدماتی زمین‌لرزه خوی
گزارش مقدماتی زمین‌لرزه خوی

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۵محل وقوع: استان آذربايجان غربي – حوالی خوي تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۲۲:۲۷:۵۳ طول جغرافیایی: ۴۴٫۹۹ عرض جغرافیایی: ۳۸٫۴۷ عمق زمین‌لرزه: ۶ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها:۹ کیلومتری خوي (آذربايجان غربي)۳۳ کیلومتری ايواوغلي (آذربايجان غربي)۳۶ کیلومتری سلماس (آذربايجان غربي)      نزدیکترین مراکز استان:۱۰۲ کیلومتری اروميه۱۲۱ کیلومتری تبريز

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۵محل وقوع: استان آذربايجان غربي – حوالی خوي

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۲۲:۲۷:۵۳

طول جغرافیایی: ۴۴٫۹۹

عرض جغرافیایی: ۳۸٫۴۷

عمق زمین‌لرزه: ۶ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:۹ کیلومتری خوي (آذربايجان غربي)۳۳ کیلومتری ايواوغلي (آذربايجان غربي)۳۶ کیلومتری سلماس (آذربايجان غربي)   

  نزدیکترین مراکز استان:۱۰۲ کیلومتری اروميه۱۲۱ کیلومتری تبريز