گزارش مقدماتی زمین‌لرزه
گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

تکمیلی 🔹گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۵٫۹محل وقوع: استان آذربایجان غربی – حوالی خوی تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۱/۱۱/۰۸   ۲۱:۴۴:۴۴ طول جغرافیایی: ۴۴٫۹۰ عرض جغرافیایی: ۳۸٫۵۹ عمق زمین‌لرزه: ۷ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها:۶ کیلومتری خوی (آذربایجان غربی)۳۰ کیلومتری ایواوغلی (آذربایجان غربی)۳۵ کیلومتری قره ضیاالدین (آذربایجان غربی)     نزدیکترین مراکز استان:۱۱۷ کیلومتری ارومیه۱۳۴ کیلومتری تبریز

تکمیلی

🔹گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۵٫۹محل وقوع: استان آذربایجان غربی – حوالی خوی

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۱/۱۱/۰۸   ۲۱:۴۴:۴۴

طول جغرافیایی: ۴۴٫۹۰

عرض جغرافیایی: ۳۸٫۵۹

عمق زمین‌لرزه: ۷ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:۶ کیلومتری خوی (آذربایجان غربی)۳۰ کیلومتری ایواوغلی (آذربایجان غربی)۳۵ کیلومتری قره ضیاالدین (آذربایجان غربی)    

نزدیکترین مراکز استان:۱۱۷ کیلومتری ارومیه۱۳۴ کیلومتری تبریز