‍ گزارش کمیسیون درخصوص فوت خانم امینی هنوز نهایی نشده است
‍ گزارش کمیسیون درخصوص فوت خانم امینی هنوز نهایی نشده است

‍ گزارش کمیسیون درخصوص فوت خانم امینی هنوز نهایی نشده است/ نمی‌دانم صحبت‌های رئیسی بر چه اساسی بوده حدادی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی و شوراها مجلس: من اطلاع ندارم که صحبت آقای رئیس جمهور بر چه اساس بوده، اما بحثی که ما داریم این است که گزارش کمیسیون امورداخلی و شوراها به دلیل عدم دریافت گزارش […]

‍ گزارش کمیسیون درخصوص فوت خانم امینی هنوز نهایی نشده است/ نمی‌دانم صحبت‌های رئیسی بر چه اساسی بوده

حدادی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی و شوراها مجلس: من اطلاع ندارم که صحبت آقای رئیس جمهور بر چه اساس بوده، اما بحثی که ما داریم این است که گزارش کمیسیون امورداخلی و شوراها به دلیل عدم دریافت گزارش رسمی پزشکی قانونی هنوز نهایی نشده و منتشر نشده است.