گستاخی استاندار اربیل و استفاده از نقشه جعلی کردستان بزرگ
گستاخی استاندار اربیل و استفاده از نقشه جعلی کردستان بزرگ

گستاخی استاندار اربیل و استفاده از نقشه جعلی کردستان بزرگ استاندار اربیل در نشست استانداران استان‌های مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق از پرچم جعلی کردستان بزرگ استفاده کرد. به گزارش تایسیز نیوز، نشست استانداران استان‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق روز گذشته با حضور احمد وحیدی وزیر کشور در ارومیه برگزار […]

گستاخی استاندار اربیل و استفاده از نقشه جعلی کردستان بزرگ

گستاخی استاندار اربیل و استفاده از نقشه جعلی کردستان بزرگ

استاندار اربیل در نشست استانداران استان‌های مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق از پرچم جعلی کردستان بزرگ استفاده کرد.

به گزارش تایسیز نیوز، نشست استانداران استان‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق روز گذشته با حضور احمد وحیدی وزیر کشور در ارومیه برگزار شد.

استاندار اربیل

نکته قابل توجه و تاسف بار بج سینه استاندار اربیل بود. این بج سینه نقشه‌ای جعلی از اقلیم کردستان است که بخشی از خاک ایران را نیز ضمیمه خود کرده است. این موضوع با واکنش شدید کاربران شبکه های مجازی واقع شده است.

هنوز وزارت کشور هیچ واکنشی به این خبر نداده است!