گشت‌های ارشاد باید باشند؛ مملکت سعودی هم گشت ارشاد دارد
گشت‌های ارشاد باید باشند؛ مملکت سعودی هم گشت ارشاد دارد

تولیت حوزه علمیه امام حسین(ع) شهر ری: گشت‌های ارشاد باید باشند؛ مملکت سعودی هم گشت ارشاد دارد سیدرضا حسینی مازندرانی:همه ما اگر قیام و مبارزه کنیم، در مقابل شیاطین بایستیم و متحد و متفق باشیم و با «قول لیّن» مردم را به صراط مستقیم دعوت کنیم، این مشکلات پیش نمی‌آید. همه موظف هستند تا جایی […]

تولیت حوزه علمیه امام حسین(ع) شهر ری: گشت‌های ارشاد باید باشند؛ مملکت سعودی هم گشت ارشاد دارد

سیدرضا حسینی مازندرانی:همه ما اگر قیام و مبارزه کنیم، در مقابل شیاطین بایستیم و متحد و متفق باشیم و با «قول لیّن» مردم را به صراط مستقیم دعوت کنیم، این مشکلات پیش نمی‌آید. همه موظف هستند تا جایی که قدرت و توانایی دارند و کلام و سخن‌شان اثر دارد امر به معروف و نهی از منکر کنند.

🔹گشت‌های ارشاد باید باشند؛ مملکت سعودی هم گشت های ارشاد دارد. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه مسلمین است و تنها تکلیف یک کشور نیست.