گفت‌وگوی سران انگلیس و اسرائیل درباره ایران
گفت‌وگوی سران انگلیس و اسرائیل درباره ایران

گفت‌وگوی سران انگلیس و اسرائیل درباره ایران 🔹«لیز تراس» و «یائیر لاپید» نخست وزیران انگلیس و اسرائیل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات و درباره ایران گفت‌وگو کردند. 🔹تراس اتحاد میان دو طرف را برای مقابله با روسیه، تضمین امنیت بلندمدت در خاورمیانه و آنچه «مهار تهدید ناشی از ایران» خواند […]

گفت‌وگوی سران انگلیس و اسرائیل درباره ایران

🔹«لیز تراس» و «یائیر لاپید» نخست وزیران انگلیس و اسرائیل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات و درباره ایران گفت‌وگو کردند.

🔹تراس اتحاد میان دو طرف را برای مقابله با روسیه، تضمین امنیت بلندمدت در خاورمیانه و آنچه «مهار تهدید ناشی از ایران» خواند حیاتی دانست.