گل‌محمدی: کارمان برای قهرمانی سخت شد
گل‌محمدی: کارمان برای قهرمانی سخت شد

گل‌محمدی: کارمان برای قهرمانی سخت شد/از نظر اشتباهات داوری در صدر جدول هستیم سرمربی پرسپولیس:گلی که خوردیم در دقایقی بود که نمی‌شد جبران کرد؛ باخت بدموقعی بود و کارمان برای قهرمانی سخت شد ولی نباید ناامید شویم و از بازیکنان می‌خواهم تسلیم نشوند. اتفاقاتی در چند ماهه اخیر افتاد. نمی‌خواهم مسائل را باز کنم، هم […]

گل‌محمدی: کارمان برای قهرمانی سخت شد/از نظر اشتباهات داوری در صدر جدول هستیم

سرمربی پرسپولیس:گلی که خوردیم در دقایقی بود که نمی‌شد جبران کرد؛ باخت بدموقعی بود و کارمان برای قهرمانی سخت شد ولی نباید ناامید شویم و از بازیکنان می‌خواهم تسلیم نشوند.

اتفاقاتی در چند ماهه اخیر افتاد. نمی‌خواهم مسائل را باز کنم، هم داخل تیم، هم بیرون و هم بابت وضعیتی که در داوری داشتیم، یکسری مسائل وجود دارد. از داوری ضربه خورده‌ایم و در بحث اشتباهات داوری تیم ما قطعاً در صدر جدول قرار دارد.