گل مالیدن به سروصورت و لباس در دسته‌های عزاداری ائمه / پاسخ حضرت آیت الله مکارم
گل مالیدن به سروصورت و لباس در دسته‌های عزاداری ائمه / پاسخ حضرت آیت الله مکارم

گل مالیدن به سروصورت و لباس در دسته‌های عزاداری ائمه / پاسخ حضرت آیت الله مکارم 🔹حضرت آیت الله العظمی مکارم به پرسشی درباره گل مالی کردن بدن و لباس در عزاداری پاسخ گفته است. متن پرسش وپاسخ مطرح شده بدین شرح است:پرسش :آیا گل مالیدن به سروصورت و لباس در دسته‌های عزاداری ائمه جایز […]

گل مالیدن به سروصورت و لباس در دسته‌های عزاداری ائمه / پاسخ حضرت آیت الله مکارم

🔹حضرت آیت الله العظمی مکارم به پرسشی درباره گل مالی کردن بدن و لباس در عزاداری پاسخ گفته است.

متن پرسش وپاسخ مطرح شده بدین شرح است:پرسش :آیا گل مالیدن به سروصورت و لباس در دسته‌های عزاداری ائمه جایز است؟پاسخ :به مقدار کم مانعی ندارد ولی به صورتی که در برخی از مناطق انجام می‌دهند و حوضچه از گل درست کرده و در آن وارد می‌شوند جایز نیست.