گل محمدی: از اسپانیا مربی آوردند که فقط داد بزند!
گل محمدی: از اسپانیا مربی آوردند که فقط داد بزند!

گل محمدی: از اسپانیا مربی آوردند که فقط داد بزند! سرمربی پرسپولیس:خیلی دوست داشتم درباره بازی و مسائل فنی حرف بزنم اما اتفاقاتی که در ۹۰ دقیقه افتاد حال آدم را از فوتبال بد می‎کند. 🔹 اسم این بازی را می شود فوتبال گذاشت؟ چرا این بازی بدون تماشاگر شد؟ برای اینکه اجازه دادند تا […]

گل محمدی: از اسپانیا مربی آوردند که فقط داد بزند!

سرمربی پرسپولیس:خیلی دوست داشتم درباره بازی و مسائل فنی حرف بزنم اما اتفاقاتی که در ۹۰ دقیقه افتاد حال آدم را از فوتبال بد می‎کند.

🔹 اسم این بازی را می شود فوتبال گذاشت؟ چرا این بازی بدون تماشاگر شد؟ برای اینکه اجازه دادند تا کادرفنی حریف صدایشان به داور برسد و بازی را خراب کنند.

🔹 تاسف می‎خورم به حال این مجموعه. از اسپانیا مربی آوردند اما فقط داد می‎زد. نکونام مربی خوبی است و نیازی به این کارها ندارد.