گوتام آدانی، مردی که در یک روز ۲۵ میلیارد دلار از دست داد
گوتام آدانی، مردی که در یک روز ۲۵ میلیارد دلار از دست داد

گوتام آدانی، مردی که در یک روز ۲۵ میلیارد دلار از دست داد گوتام آدانی، یکی از ثروتمند‌ترین افراد جهان، هفتهٔ پر فراز و نشیبی داشته است. او در این هفته حدود ۲۵ میلیارد دلار از ثروت خود را در یک روز از دست داد. افزایش ده‌برابری ارزش سهام مجموعه شرکت‌های او در طول سه […]

گوتام آدانی، مردی که در یک روز ۲۵ میلیارد دلار از دست داد

گوتام آدانی، یکی از ثروتمند‌ترین افراد جهان، هفتهٔ پر فراز و نشیبی داشته است. او در این هفته حدود ۲۵ میلیارد دلار از ثروت خود را در یک روز از دست داد.

افزایش ده‌برابری ارزش سهام مجموعه شرکت‌های او در طول سه سال گذشته این مرد ۶۰ ساله را تبدیل به یکی از ثروتمند‌ترین مردان آسیا و سومین فرد ثروتمند در جهان کرد.