گورستان خودروهای نابود شده در زلزله ترکیه
گورستان خودروهای نابود شده در زلزله ترکیه

گورستان خودروهای نابود شده در زلزله ترکیه در آدیامان که یکی از استان‌های متاثر از زلزله‌های ۷.۷ و ۷.۶ ریشتری در ترکیه است، خودرو‌هایی که زیر آوار نابود شده‌اند، با یدک‌کش‌ها به پارکینگ‌ها منتقل شده‌اند.

گورستان خودروهای نابود شده در زلزله ترکیه

در آدیامان که یکی از استان‌های متاثر از زلزله‌های ۷.۷ و ۷.۶ ریشتری در ترکیه است، خودرو‌هایی که زیر آوار نابود شده‌اند، با یدک‌کش‌ها به پارکینگ‌ها منتقل شده‌اند.