گول آگهی‌ها و شایعات را نخورید؛ برای واردات، خودروی فرسوده نیاز نیست
گول آگهی‌ها و شایعات را نخورید؛ برای واردات، خودروی فرسوده نیاز نیست

گول آگهی‌ها و شایعات را نخورید؛ برای واردات، خودروی فرسوده نیاز نیست چند روزی است که آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده با قیمت‌های بسیار بالا در پی یک شایعه، بحث برانگیز شده است. مردم نباید فریب این آگهی‌ها و سودجویان را بخوردند؛ حقیقت این است که برای واردات خودرو به هیچ خودروی فرسوده‌ای نیاز نیست. آنچه […]

گول آگهی‌ها و شایعات را نخورید؛ برای واردات، خودروی فرسوده نیاز نیست

چند روزی است که آگهی‌های فروش خودروهای فرسوده با قیمت‌های بسیار بالا در پی یک شایعه، بحث برانگیز شده است.

مردم نباید فریب این آگهی‌ها و سودجویان را بخوردند؛ حقیقت این است که برای واردات خودرو به هیچ خودروی فرسوده‌ای نیاز نیست.

آنچه که توسط ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شده، لزوم ارائه گواهی اسقاط آن هم توسط واردکننده است.