یامین‌پور خطاب به معترضان: خطا رخ داده اما تصمیم هیجانی نگیرید
یامین‌پور خطاب به معترضان: خطا رخ داده اما تصمیم هیجانی نگیرید

🔻یامین‌پور خطاب به معترضان: خطا رخ داده اما تصمیم هیجانی نگیرید معاون وزیر ورزش و جوانان: می‌پذیرم که سوء تفاهمات وجود دارد و ممکن است خطاهایی رخ داده باشد ولی باید توجه داشت که تصمیم‌گیری هیجانی به همه آسیب خواهد زد. 🔹همین طور که سمت آرامش پیش می رویم مسائلی که در پرده‌ای از غبار […]

🔻یامین‌پور خطاب به معترضان: خطا رخ داده اما تصمیم هیجانی نگیرید

معاون وزیر ورزش و جوانان: می‌پذیرم که سوء تفاهمات وجود دارد و ممکن است خطاهایی رخ داده باشد ولی باید توجه داشت که تصمیم‌گیری هیجانی به همه آسیب خواهد زد.

🔹همین طور که سمت آرامش پیش می رویم مسائلی که در پرده‌ای از غبار است روشن‌تر خواهد شد.