یزدانی به حریف اسرائیلی خورد
یزدانی به حریف اسرائیلی خورد

یزدانی به حریف اسرائیلی خورد / زمان بندی کامل مسابقات کشتی گیران ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان 🔹رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان از ساعت ۱۳ فردا (پنج شنبه) و با برگزاری مسابقات ۴ وزن نخست در شهر بلگراد صربستان آغاز می شود.

یزدانی به حریف اسرائیلی خورد / زمان بندی کامل مسابقات کشتی گیران ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان

🔹رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان از ساعت ۱۳ فردا (پنج شنبه) و با برگزاری مسابقات ۴ وزن نخست در شهر بلگراد صربستان آغاز می شود.