یورش ۳ هزار پلیس آلمان به مقر راست گرایان افراطی
یورش ۳ هزار پلیس آلمان به مقر راست گرایان افراطی

یورش ۳ هزار پلیس آلمان به مقر راست گرایان افراطی جنبش«شهروندان رایش» در صدد سرنگون کردن دولت بوده است 🔹پلیس فدرال آلمان از مشارکت حدود سه هزار نیروی پلیس در ۱۳۰ منطقه در یازده ایالت این کشور علیه جنبش راستگرا موسوم به «شهروندان رایش» خبر داده است. 🔹برخی از اعضای این گروه اعتقادی به قانون […]

یورش ۳ هزار پلیس آلمان به مقر راست گرایان افراطی

جنبش«شهروندان رایش» در صدد سرنگون کردن دولت بوده است

🔹پلیس فدرال آلمان از مشارکت حدود سه هزار نیروی پلیس در ۱۳۰ منطقه در یازده ایالت این کشور علیه جنبش راستگرا موسوم به «شهروندان رایش» خبر داده است.

🔹برخی از اعضای این گروه اعتقادی به قانون اساسی و مرزهای آلمان بعد از جنگ جهانی دوم ندارند و خواستار سرنگون کردن دولت شده بودند.