یکم اردیبهشت، ۳۰ رمضان در ایران و عید فطر در عربستان خواهد بود
یکم اردیبهشت، ۳۰ رمضان در ایران و عید فطر در عربستان خواهد بود

یکم اردیبهشت، ۳۰ رمضان در ایران و عید فطر در عربستان خواهد بود رصدگر هلال ماه و منجم آماتور در مورد رویت هلال ماه شوال ۱۴۴۴ قمری: رؤیت هلال ماه در شامگاه پنجشنبه ۳۱ فروردین مصادف با ۲۹ ماه رمضان امسال در پهنه ایران از نظر نجومی محتمل به نظر نمی‌رسد.                       

یکم اردیبهشت، ۳۰ رمضان در ایران و عید فطر در عربستان خواهد بود

رصدگر هلال ماه و منجم آماتور در مورد رویت هلال ماه شوال ۱۴۴۴ قمری: رؤیت هلال ماه در شامگاه پنجشنبه ۳۱ فروردین مصادف با ۲۹ ماه رمضان امسال در پهنه ایران از نظر نجومی محتمل به نظر نمی‌رسد.