۱۴ تیر؛ انتشار کلید سوالات کنکور ۱۴۰۱
۱۴ تیر؛ انتشار کلید سوالات کنکور ۱۴۰۱

۱۴ تیر؛ انتشار کلید سوالات کنکور ۱۴۰۱ 🔹طبق اعلام سازمان سنجش، کلید اولیه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ (داخل کشور) از ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه (چهاردهم تیرماه) و کلید اولیه سوالات (خارج از کشور) روز چهارشنبه (پانزدهم تیرماه) از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

۱۴ تیر؛ انتشار کلید سوالات کنکور ۱۴۰۱

🔹طبق اعلام سازمان سنجش، کلید اولیه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ (داخل کشور) از ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه (چهاردهم تیرماه) و کلید اولیه سوالات (خارج از کشور) روز چهارشنبه (پانزدهم تیرماه) از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.