۲فداکاری در ۳ سال
۲فداکاری در ۳ سال

🔘 ۲فداکاری در ۳ سال ⬅️ خانواده‌ای اعضای بدن ۲ عزیزشان را طی ۳ سال به بیماران نیازمند اهدا کردند 🔺 «خودم سال‌هاست کارت اهدای عضو دارم. پسرعمویم هم وقتی دچار مرگ مغزی شد، اعضای بدنش را اهدا کردیم. چند روز قبل هم وقتی برادرم بعد از تصادف دچار مرگ مغزی شد تصمیم گرفتیم با […]

🔘 ۲فداکاری در ۳ سال

⬅️ خانواده‌ای اعضای بدن ۲ عزیزشان را طی ۳ سال به بیماران نیازمند اهدا کردند

🔺 «خودم سال‌هاست کارت اهدای عضو دارم. پسرعمویم هم وقتی دچار مرگ مغزی شد، اعضای بدنش را اهدا کردیم. چند روز قبل هم وقتی برادرم بعد از تصادف دچار مرگ مغزی شد تصمیم گرفتیم با اهدای اعضای بدنش به بیماران نیازمند کمک کنیم.»

🔺  این حرف‌های یکی از اعضای خانواده‌ای است که برای دومین مرتبه یکی از آنها دچار مرگ مغزی و اهدای عضو شده است و می‌گوید اگر باز هم چنین اتفاقی بیفتد برای اهدای عضو آماده هستند.

🔺 سیدآیت‌الله جهانبین، برادر این بیمار مرگ مغزی در این‌باره به همشهری می‌گوید:سال‌هاست که در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کار می‌کنم و بارها شاهد تلاش همکارانم برای جلب رضایت اولیای دم بیماران مرگ مغزی بوده‌ام. در این شرایط وقتی برادرم در سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شد تصمیم گرفتیم که برای رضای خدا اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کنیم.