۲۲ بهمن روز تسویه‌حساب با استکبار/ عفو پدرانه رهبری نسبت به فرزندان فریب خورده!
۲۲ بهمن روز تسویه‌حساب با استکبار/ عفو پدرانه رهبری نسبت به فرزندان فریب خورده!

۲۲ بهمن روز تسویه‌حساب با استکبار/ عفو پدرانه رهبری نسبت به فرزندان فریب خورده! حجت‌الاسلام آل‌هاشم، امام جمعه تبریز:▫️قطعا سالگرد انقلاب را با شکوه‌تر برگزار خواهیم کرد چراکه  راهپیمایی ۲۲ بهمن یک جشن عمومی است ولی امسال این جشن وجوه دیگری دارد چراکه در پاسخ قاطعی به دشمنی‌های دشمنان ما خواهد بود. ۲۲ بهمن روز […]

۲۲ بهمن روز تسویه‌حساب با استکبار/ عفو پدرانه رهبری نسبت به فرزندان فریب خورده!

حجت‌الاسلام آل‌هاشم، امام جمعه تبریز:▫️قطعا سالگرد انقلاب را با شکوه‌تر برگزار خواهیم کرد چراکه  راهپیمایی ۲۲ بهمن یک جشن عمومی است ولی امسال این جشن وجوه دیگری دارد چراکه در پاسخ قاطعی به دشمنی‌های دشمنان ما خواهد بود.

۲۲ بهمن روز تسویه حساب با استکبار جهانی است و وقتی حرف و سخن انقلاب و ۲۲ بهمن در میان باشد اختلاف سلیقه‌ها رنگ می‌بازد و همه در کنار هم راهپیمایی خواهیم کرد.

رهبر حکیم در موضع پدری دلسوز از جرم و خطای فرزندان فریب‌خورده می‌گذرد و این نشانه نشانه حکمت رهبر فرزانه انقلاب و عزیزتر از جان و امتداد رویکرد ایشان در صیانت از سرمایه اجتماعی نظام بود.