۲ کشته و ۳ مصدوم در تصادف جاده میانه ـ هشترود
۲ کشته و ۳ مصدوم در تصادف جاده میانه ـ هشترود

💢۲ کشته و ۳ مصدوم در تصادف جاده میانه ـ هشترود 🔻واژگونی یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در جاده میانه ـ هشترود ۲ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت.

💢۲ کشته و ۳ مصدوم در تصادف جاده میانه ـ هشترود

🔻واژگونی یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در جاده میانه ـ هشترود ۲ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت.