۳۵ درصد مرگ‌ها به علت کروناست
۳۵ درصد مرگ‌ها به علت کروناست

۳۵ درصد مرگ‌ها به علت کروناست/ جلوگیری از ورود ۱۵۰ کرونایی به فرودگاه معاون کل وزیر بهداشت:در حال حاضر در اکثر استان‌ها ۳۵ درصد فوتی‌ها را کرونا تشکیل می‌دهد. 🔹۷۰ درصد فوتی‌ها را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند. 🔹روز گذشته ۱۵۰ نفر از افرادی که تست کرونای آن‌ها مثبت داشتند را از فرودگاه برگرداندیم. […]

۳۵ درصد مرگ‌ها به علت کروناست/ جلوگیری از ورود ۱۵۰ کرونایی به فرودگاه

معاون کل وزیر بهداشت:در حال حاضر در اکثر استان‌ها ۳۵ درصد فوتی‌ها را کرونا تشکیل می‌دهد.

🔹۷۰ درصد فوتی‌ها را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند.

🔹روز گذشته ۱۵۰ نفر از افرادی که تست کرونای آن‌ها مثبت داشتند را از فرودگاه برگرداندیم.

🔹دورهمی‌های خانوادگی و دوستانه تخت کنترل نیست.